16.10.2020

Info FKM na mimořádná opatření Vlády ČR

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat:
    • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    • vnitřní sportoviště;
  3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
  4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
  5. Trenéři jednotlivých kategorií budou posílat tréninkové plány a jsou zodpovědní za dodržení pravidel fotbalových aktivit a mimořádných opatření.

 

Luděk Zlámal – trenér FKM.

Fotogalerie