24.08.2020

Sportovní příměstský tábor na Podluží 2020-2022

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014457

Projekt řeší problém umístění a péči dětí zaměstnaných rodičů v průběhu letních prázdnin. Zlepšuje slučitelnost pracovního a rodinného života. Děti tráví svůj volný čas plnohodnotně, učí se novým sportům a tráví čas v kolektivu dětí.
Tento projekt navazuje na 3. ročník fotbalového kempu FKM Podluží, který spolek pořádal v letech 2016-2018. Navazuje také na projekt „Školy a školky na Podluží sportují“, který od roku 2018 v regionu Podluží funguje za finančního přispění obcí a materiálního přispění škol a školek.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 621 125 Kč
Období realizace projektu: 1.5.2020 – 30.9.2022
Výše dotace: 100%

 

 

Shrnutí příměstského tábora 2021(Fotogalerie)

Fotogalerie